In het eerste nummer van 2006 konden we een aantal stukken niet kwijt omdat het jaaroverzicht (inclusief Grauwe Kiekendief) zoveel ruimte innam. Daarom is de hoofdmoot van het literatuuroverzicht doorgeschoven naar nummer 2, net als een reeks stukken over roofvogelvervolging en aanverwante zaken (rechtstreekse vervolging, vergiftiging, boskap in broedseizoen, contraproductieve beheersmaatregelen, ontbreken van toezicht, uitbating van roofvogels ten behoeve van consumptieve en commerciële voordelen, intolerantie). Verder is er een lang stuk binnengekomen over de activiteiten rond het nest van een Wespendief op de Utrechtse Heuvelrug, met tal van interessante waarnemingen.