Onder het mom van de LPU buitelen de stukjes over trek van Wespendieven (en andere roofvogels) rond Italië en de Middellandse Zee over elkaar heen. Hier werd naar vlieggedrag van Wespendieven gekeken tussen 29 april en 16 mei 2001, onder invloed tot atmosferische omstandigheden. De meeste groepen passeerden rond het middaguur, maar ook vertrokken ze 2-3 uur voor zonsondergang (wat de auteurs doet vermoeden dat ze ‘s nachts moeten vliegen; het vertrek is immers van een eiland op 230 km afstand van de Italiaanse kust). Ze hadden een voorkeur voor rugwinden en zwakke zijwinden; in het eerste geval kwamen ze zelfs tot schroeven boven zee. Merkwaardig genoeg wordt in dit stuk met geen woord gerept over de serie artikelen die M. Thake over hetzelfde onderwerp publiceerde in Il-Merill in de jaren zeventig en tachtig. (nicolantonioa@tiscalinet.it).