Zoals iedereen ondertussen wel weet is de stand van het konijn het laatste decennium ingestort. Uit verschillende delen van het land horen we overigens verhalen dat er sprake is van herstel, maar niettemin is de huidige situatie nog steeds slechts een schim van wat het was. Afgelopen jaar, 2005, hebben leden van de WRN verspreid over het land resten van konijnen verzameld bij nesten van kiekendieven, Havik en Buizerd. Deze resten zijn onderzocht door Thijs Kuiken en Marco van de Bildt van de afdeling Virologie van het Erasmus MC Rotterdam. In totaal zijn er van 72 konijnen bruikbare resten ingezameld, van de Waddeneilanden tot Limburg. Uit botresten is beenmerg geprepareerd en RNA geïsoleerd. In dit RNA is door middel van een PCR techniek specifiek gezocht naar genetisch materiaal van RVHD (het VHS virus). In drie van de monsters is inderdaad RVHD aangetroffen, namelijk in twee monsters van juni 2005 van Terschelling (1x prooi Bruine Kiekendief, 1x dito Blauwe Kiekendief), en in een monster uit 2003 uit de omgeving van Groesbeek. Van dit RNA uit de konijnenbotjes is de nucleotide sequentie bepaald om de isolaten met elkaar en met een eerder door Erasmus MC geïsoleerd virus te kunnen vergelijken. De andere monsters waren negatief voor RVHD.