Hoe diverser het menu van Grauwe Kiekendieven was, hoe matiger de broedresultaten. Eenzijdige menu's gedomineerd door hazen leverden goede broedresultaten op; omgekeerd deden paren het slechter als ze insecten aten. Vooral nestverliezen waren oorzaak van slechte broedresultaten; trad het minst op in jaren met lage diversiteitsindex voor dieet. Hazen dus cruciaal; bij schaarste aan hazen overschakeling op andere prooien, wat tot minder aanwas leidde (bea@ceh.ac.uk).