Destijds voorzag Rijkswaterstaat het traject van de A29 door de Hoeksche Waard kwistig van boompartijen. In menig bosje kwamen ruim twee decennia later Buizerds te broeden. Martin Mollet, roofvogelliefhebber en enthousiast lid van de WRN, loopt iedere zomer ook die bosschages na. Dat kan consequenties hebben, zo ondervond Martin zomer 2005. Halverwege het traject bevindt zich een intrigerende aanplant. Bij een inventarisatie vonden Janus Verkerk en Martin er nesten van een Sperwer en een Buizerd. Terug bij hun in de berm van de autosnelweg geparkeerde auto stond de verkeerspolitie te wachten. Ze wisten zich eruit te praten. Martin meende dat in het bewuste bos wellicht nog meer was te vinden was en zette er een paar avonden later zijn auto weer in de berm. Dat ging mis... 95 euro boete. Martin is een volhouder en roofvogels zijn hem dierbaar. Ervan uitgaande dat de verkeerspolitie niet iedere avond langskomt, ging hij kort nadien weer naar de bewuste plek. Nu plaatste hij de auto zodanig dat deze vanaf de A29 nauwelijks was te zien. Tevergeefs. Terug thuis in Puttershoek ging de telefoon... ’Mijnheer Mollet, u hebt weer een boete!’ Rond 1950 stond de Buizerd te boek als een ‘hier te lande zeldzame broedvogel’. Sluiters schreef in zijn in 1958 verschenen Prisma Vogelboek ‘in ons land meer dan 50 broedparen’. In West-Nederland zag men toen ’s winters wel eens een Buizerd. Tijdens een dag-excursie soms zelfs meer dan eentje. Maar dat was geen opgelegd pandoer. Nu tellen de leden van de Hoeksche Waardse Vogelwerkgroep half-januari ruim 300 Buizerds in de streek. En levert een middag stevig doorfietsen vanuit Maasdam 50 paren op.