Jawel, beste mensen, maak maar vast een plekje in uw agenda vrij, ook volgend jaar weer een grote roofvogeldag te Meppel. Iets later dan normaal, maar nog ruim op tijd voor het nieuwe broedseizoen aanbreekt. Afgelopen jaar is er veel gebeurd, helaas ook veel ten nadele van roofvogels. Maar het tij lijkt te keren. De walgelijke praktijken van roofvogelvervolgers hebben alom verontwaardiging opgeroepen, en inmiddels is er breed steun om hard in te grijpen. Daarnaast hebben we ook biologisch een spannend jaar achter de kiezen. Forse uitval door voedselschaarste, maar óók een nieuwe broedvogelsoort; de Zeearend. En wat te denken van mogelijke broedgevallen van Zwarte Wouw. Over al deze onderwerpen zullen we verslag doen, de Zeearend tevens met een filmpje van de spannende laatste nestdagen van het jong. Verder hebben we waarschijnlijk verhalen over Blauwe Kiekendieven, Schreeuwarenden, activiteiten van gezenderde Sperwers, Klapeksters (eigenlijk ook een roofvogeltje) en biometrie van Torenvalken. We staan open voor andere verhalen! Theo van Lent componeerde een nieuw lied, over de ouder wordende vogelaar die terugkijkt op vervlogen tijden; dat zal velen bekend voorkomen! Verder zijn er dvd’s over onder meer Steenarenden in Slowakije (Hero Moorlag), twee broedende sperwervrouwtjes op één nest en jonge Boomvalken op het nest. Meer informatie verschijnt te zijner tijd op onze website, en uiteraard een volledig programma in het eerste nummer van De Takkeling in 2007.