De huidige generatie satellietzenders maakt het mogelijk individuele vogels langer dan een jaar te volgen. Zweedse Visarenden deden over hun reis richting Afrika in het najaar langer dan in het voorjaar. Dat kwam vooral doordat ze langere stops onderweg inlasten. De vliegroutes van hetzelfde individu verschilden behoorlijk van reis tot reis; de oost-west verschillen beliepen vaak 120-405 km (tot zelfs 1400 km), groter dan wat een Visarend – letterlijk – kan overzien. Niettemin kwamen de reizen vaak samen op enkele punten langs de route; er tussenin volgden ze zelden dezelfde route. Dat betekent dat Visarenden uitstekende navigators zijn die een interne kaart combineren met routekennis. (zie ook Thorup et al., hieronder) (Dep. Anim. Ecol., Lund Univ., Ecology Building, SE-22362 Lund, Zweden).