De Friese Milieufederatie is naar aanleiding van de forse roofvogelvervolging in Friesland een campagne begonnen om roofvogels wat positiever voor het voetlicht te brengen. Onder meer is er op 40 m hoogte een nestkast geplaatst op de elektriciteitscentrale van Electrabel bij Bergumermeer; deze kast was een week na plaatsing al bezet door een Torenvalk. Door de geplaatste camera’s kon iedereen vervolgens zien wat er in en rond de kast gebeurde. De jonge valkjes zijn inmiddels uitgevlogen. Via een logboek kunnen waarnemers bovendien gevallen van vervolging melden; tijdens het broedseizoen 2007 kwamen al 34 meldingen binnen, en dat is geheid niet alles (schroom niet om uw waarnemingen door te geven; zie website hieronder). De website wordt goed bekeken, en voorziet duidelijk in een behoefte. In de komende tijd zal de site verder worden uitgebouwd, met informatie over roofvogels (een portrettengalerij, met basale informatie over leefwijze) en links naar andere roofvogelsites. Zie verder: www.friesemilieufederatie.nl