Terwijl we nog genieten van een heerlijke nazomer druppelen de eerste Kramsvogels ons land binnen en beginnen de laatste zwaluwen aan hun reis naar het zuiden. Alweer een broedseizoen voltooid. De eerste nestkaarten zijn binnen (een kwart van het verwachte aantal) en laten wisselende resultaten zien. In het algemeen zag het seizoen er beter uit dan in 2006, maar voor grondbroeders als Grauwe – en Blauwe Kiekendief was de vele neerslag niet best. In deze Takkeling volop verhalen over het afgelopen seizoen. Een waarneming van een Zwarte Wouw met een tak in zijn poten deed de harten in Zuid-Holland sneller kloppen. Het bleef niet bij die ene observatie en leidde uiteindelijk tot een nestvondst. In het Gooi werd een tweetal vliegvlugge havikjongen afkomstig uit het Vogelasiel Naarden uitgezet bij een bestaand nest waarvan het enige jong net was uitgevlogen, de beste manier om jonge roofvogels in de natuur terug te zetten! Een evocatieve speurtocht naar het welslagen van die actie volgde, door Helen Goote in detail beschreven. Zou het lukken? Er is veel aandacht voor broedgevallen die via de zo populaire webcams gevolgd kunnen worden. Een broedgeval van een Slechtvalk, waar het vrouwtje werd verjaagd door een andere vrouw en de jonkies vervolgens leken te verhongeren, leidde tot felle discussie. Ook bij een torenvalkennest verdween één van de ouders. Dit broedgeval is van dag tot dag gevolgd door een groep website-bezoekers; slaagde de vrouw erin haar jongen alleen op te voeden? In deze Takkeling het antwoord.