Met de nieuwe regering lijkt er iets meer belangstelling te zijn ontstaan voor de uitwassen die wij – leden van de Werkgroep Roofvogels Nederland – sinds jaar en dag in het veld constateren. De Partij voor de Dieren doet haar naam eer aan door de minister van LNV bij herhaling te wijzen op misstanden. Hieronder enkele vragen van de PvdD, en de erbij geleverde antwoorden.