In de kolom terugmeldingen werden ook de eigen terugvangsten opgenomen voor zover er meer dan 3 maanden tussen het ringen en de terugvangst lag.