Bij de samenstelling van dit verslag werd mede gebruik gemaakt van de gegevens van de heren J. Jongepier, F. Koning, P. van Spanje, T. van Spanje, J. Walters en echtpaar Vlaanderen. Dit jaar bevat de lijst weer enige bijzonderheden, zoals Kuifduiker, Purperreiger, Middelste Jager, meerdere Duinpiepers, Alk, Grote Piepers, Grote Karekiet, Buidelmees en Dwerggorzen; de laatste 5 soorten zijn tevens de eerste waarnemingen voor ons in de Amsterdamse Waterleidingduinen,