Het jaar 1967 kenmerkte zich door een bijzonder mooie en warme zomer, waardoor er veel voedsel aanwezig was wat duidelijk bleek uit het grote aantal uitgevlogen jongen en het geringe aantal mislukte broedsels. Wel werden er helaas zeer veel dode Bergeend-jongen gevonden, waaronder zelfs enige vliegvlugge exemplaren. Ook van de Kuifeend vonden wij vrij veel dode jongen, maar dit was toch maar een zeer klein percentage van het totaal aantal jongen dat geboren werd.