Bij de samenstelling van dit verslag werd gebruik gemaakt van de gegevens van de heren M.O.Boerman, F.J.Koning, P.C. en T.M. van Spanje, H. Vader, J. Walters en dhr on mevr. Vlaanderen. Evenals verleden jaar zijn in dit verslag de resultaten opgenomen van enige onderzoekjes die door 1 of 2 personen apart gedaan zijn.

Publicaties Vogelwerkgroep Haarlem

CC BY-NC 4.0 NL ("Naamsvermelding-NietCommercieel")

Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland

onbekend. (1970). Jaarveslag 1969 Vogelwaarnemingen, broedvogelstand en de resultaten van het vogelringstation „’t Paradijsveld” in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Publicaties Vogelwerkgroep Haarlem, 2(1), 1–2.