Het jaar 1969 kenmerkte zich door een bijzonder laat en koud voorjaar, waardoor vele vogels laat met broeden begonnen en vele vroege broedsels verloren gingen. De mooie en lange zomer heeft echter alles weer goedgemaakt, waardoor we aan het eind van het jaar toch kunnen zeggen dat het een gunstig broedseizoen is geweest. Doordat de totale oppervlakte van de A.W. duinen veel te groot is om jaarlijks op alle vogelsoorten te inventariseren, worden nu buiten de soorten die we jaarlijks inventariseren nog een klein aantal soorten onder de loupe genomen. Dit zijn dan meestal soorten waar we geen of te weinig gegevens van hebben, doordat er de laatste 10 jaar veel veranderd is in hun voor- of nadeel en soorten waar een landelijk onderzoek naar is.