Door gebrek aan tijd is het dit jaar niet tot een uitwerking van de gedurende 5 jaar verzamelde gegevens over het voedsel van de uilen gekomen. Doordat F.J. Koning in het broedseizoen afwezig was, werden door H. Vader en T.M. avn Spanje alle territoria gekontroleerd en werden in 1969 prooidieren gedetermineerd.