In april en in mei 1969 werden weer een serie tellingen uitgevoerd van de zangplaatsen van mannetjes Veldleeuweriken. Dit word nu gedaan in een vast omgrensd gebied met het infiltratiegebied II als kern. Uit dit gebied waren ook vroegere Jaren al telresultaten bekend. De toenemende tendens die in 1968 al in gebied I werd gevonden, trad hier nog duidelijker aan het licht. Ter vergelijking zijn de cijfers voor gebied I ook in ondérstaande tabel opgenomen.