Reeds twee jaar was in het voorjaar een ♂ in het terrein aanwezig, maar dit jaar was het zo ver, 1 paar Gr. Kieken kwam tot broeden (zie verder in het roofvogelverslag). Deze soort kwam vroeger als broedvogel voor in de A.W.duinen, maar is voor ons een nieuwe soort.