Het aangeplante riet langs het Witteveldkanaal leverde dit jaar het eerste sukses op. 1 paar Futen en 4 paar Meerkoeten bouwden hun nest in het nog spaarzame riet.