Bij de samenstelling van dit- verslag is gebruik gemaakt van de gegevens van de heren M.O. Boerman, R.M. Dubbelt, A.J. van Dijk, F.J. Koning, P.C, van Spanje, T.M. van Spanje, H. Vader, J. Halters en dhr. en mevr. K. Vlaanderen. Evenals vorige jaren zijn ook nu in dit verslag de resultaten opgenomen van enige onderzoekjes die door één of meer personen apart- gedaan zijn.

Publicaties Vogelwerkgroep Haarlem

CC BY-NC 4.0 NL ("Naamsvermelding-NietCommercieel")

Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland

onbekend. (1972). Jaarverslag 1970 Vogelwaarnemingen, broedvogelstand en de resultaten van het vogelringstation “’t Paradijsveld” in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Publicaties Vogelwerkgroep Haarlem, 3(1), 1–3.