In 1969 is deze soort voor het eerst min of meer serieus geïnventariseerd, het aantal (l6 á 18 paar) overtrof toen onze verwachtingen. We waren er echter van overtuigd dat door de uitgestrektheid van het terrein en door, onvoldoende medewerkers het juiste aantal nog niet werd benaderd. Naar schatting zou dit juiste aantal rond de 25 paar bedragen. Aangezien de soort vrij trouw is aan zijn territorium besloten we om dit jaar nogmaals de zingende ♂♂ te noteren. Wij kwamen nu op 20 paar. In 1969 telden we echter nog 6 territoria die dit jaar niet of onvoldoende bezocht werden. De schatting van 25 paar vorig jaar was daarom dicht bij het juiste aantal. Natuurlijke schommelingen voorbehouden schatten we het aantal broedparen van de boomkruiper jaarlijks tussen de 25 en 30 paar.