Direkt grenzend aan geul 9 ligt de Renbaan, een terrein dat al sinds jaren voor vogels bijzonder aantrekkelijk was en door de voortgaande ontwikkeling van de vegetatie steeds meer soorten herbergde. Het terrein fungeerde tot voor kort als overlaat om een te veel aan water tijdelijk op te slaan. Ten behoeve van de waterwinning was het echter noodzakelijk om de Renbaan om te vormen tot een infiltratiegeul. Hiertoe moest de grond zodanig worden bewerkt dat deze water doorlaat en tevens op bepaalde tijden kan worden schoongemaakt. Dit bracht met zich mee dat de gehele begroeiing werd verwijderd hetgeen verregaande konsekwenties voor de vogelstand had. In onderstaand artikel wordt hier nader op ingegaan.