Evenals vorige jaren werd ook in 1970 een eendentelling gehouden om het aantal broedparen vast te stellen. In voorgaande jaren werd de telling gehouden omstreeks half juli omdat dan de pulli van de Kuifeenden eveneens kunnen worden geteld. Om ook van de overige eendensoorten het aantal broedparen vast te stellen voldeed de half- juli telling niet. Het bleek namelijk dat een groot deel van de vroeg broedende zwemeenden het terrein dan reeds verlaten hadden. Daarom werd dit jaar besloten om twee tellingen te houden en wel op 17 mei en 5 juli. De eerste telling (17 mei) is voornamelijk om het aantal broedparen van alle eendensoorten en de meerkoet vast te stellen. De tweede telling (5 juli) is om het broedresultaat te kontroleren, vooral van de Kuigen Tafeleend.