Bij de samenstelling van dit verslag is gebruik gemaakt van de gegevens van de heren R.M. Dubbelt, A.J. van Dijk, F.J. Koning, P.C. van Spanje, T.M. van Spanje, H. Vader, J. Walters en dhr. en mevr. K. Vlaanderen. Evenals vorige jaren zijn ook nu in dit verslag de resultaten opgenomen van enige onderzoekjes die door één of meer personen apart gedaan zijn.

Publicaties Vogelwerkgroep Haarlem

CC BY-NC 4.0 NL ("Naamsvermelding-NietCommercieel")

Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland

onbekend. (1973). Jaarverslag 1971 Vogelvaarnemingen, broedvogelstand en de resultaten van het vogelringstation “’t Paradijsveld” in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Publicaties Vogelwerkgroep Haarlem, 4(1), 1–2.