Het hier geïnventariseerde terrein ligt geheel binnen de gemeente Bloemendaal en is te vinden direkt ten noorden van de duiningang bij de “Oase”. Het terrein wordt begrensd door de brandgang waar de Eijnwatertransportleiding naar de P.W.N. door loopt; door het met dennen begroeide Adamsstort en verder door het grensraster dat van het Adamsstort naar de duiningang bij de “Oase” loopt. De oppervlakte van het terrein is 5,4 ha. en het bestaat geheel uit een oud eikenhakhoutbos. Vermoedelijk is het terrein vroeger weiland geweest dat bij Mariënweide behoorde. Het maaiveld is op de meeste plaatsen slechts enige decimeters hoger dan het weiland waar het aan grenst, zodat het een vrij vochtige bodem heeft. Er loopt ook nog een oude greppel door, die af en toe voor een deel onder water staat.