Het hier geïnventariseerde terrein ligt geheel binnen de gemeente Bloemendaal en is te vinden ten Z.O. van de Oranje Kom. Het wordt begrensd door het Verlengde-Oosterkanaal tot waar de Beukenlaan hem kruist; door een smal slootje dat de grens tussen weiland en bos vormt en verder een deel van de Blauwe weg. Be oppervlakte van het terrein is 13 ha., waarvan 3 ha. bestaat uit duinweidjes die als speelweiden in gebruik zijn. Van de resterende 10 ha. is 2 ha. oud bos van voornamelijk beuken, iepen en grauwe abelen met weinig ondergroei en 8 ha.