Het geïnventariseerde terrein is een deel van het middenduin en wordt begrensd door, in het noorden de Pannelanderweg en de Duinpanweg, in het zuidwesten door een stukje paardenpad, een wandelroute en de Jaapeweg. Het terrein ligt geheel binnen de gemeente Zandvoort en is op de waterleidingkaart te vinden tussen het Kromhoornsveld en het Panneland. De oppervlakte van het terrein is 21 ha. Het is landschappelijk in twee delen te splitsen. Het smalle noordelijke deel is een onaantrekkelijk door het publiek kaal getrapt terrein, waarna het plaatselijk is afgedekt met takken en haksel en gedeeltelijk is afgerasterd. De Pannelanderberg is met zijn 24 m. boven A.P. het hoogste deel van het terrein, De begroeiing bestaat uit wat groepjes Balsem- en Zwarte Populier, enige Meidoorns en enige vrij dichte stukken met Duindoorns.