Het geïnventariseerde terrein is een deel van een duinvlakte, gelegen in het middenduin in de gemeente Zandvoort en is 14,2 ha. groot. Het bevindt zich in het zuidelijke deel van het Oosterveld en wordt begrensd door: in het noordwesten de Duinpanweg en het graspad dat de zuidgrens van terrein no. 5 vormt; in het zuidwesten door de Lindenbergweg en in het zuidoosten door een gemarkeerde wandelroute. De lengte van de omringende wegen is 0,8 km. asfaltweg en 1 km. graspad. Voorts wordt het terrein nog doorsneden door 1,7 km. graspaden. Een groot deel van het terrein is vrij vlak met een maaiveldhoogte van 6 tot 7 m. boven A.P.