Op de waterleidingkaart wordt het bos per abuis het Bos van Verrassing genoemd, dit bosje ligt echter op een geheel andere plaats. Hoewel het Kamperfoelieboszuid geen officiële naam is, zal het in dit artikel wel zo genoemd worden. Het terrein wordt begrensd door het Oosterkanaal, de Lindenbergweg en de weg door het Zegveld tot en met de Haverbaan. Het terrein is 24,5 ha. groot en is in feite, een deel van. een grote duinvlakte. Het. bos is ± 14 ha. groot, hiervan is ± 7 ha. oud hoog opgaand bos van Iepen, Abelen en Eiken met enige ondergroei vanvoornamelijk Kardinaalsmuts, Meidoorn en Kamperfoelie. De overige ± 7 ha. bestaat voornamelijk uit Berkenbos met hier en daar een zeer oude Grove Den (vliegden), plaatselijk met een zeer dichte ondergroei van Kamperfoelie, Kardinaalsmuts, Meidoorn, Kruipwilg en Egelantier. Het is deze laatste 7 ha. bos dat voor de broedvogels het belangrijkste is. Ook landschappelijk bezien is dit het mooiste bos.