Het geïnventariseerde terrein is het oostelijke deel van een grote duinvlakte en op de waterleidingkaart te vinden tussen het Palmveld en De 70 Bunders. Het terrein ligt voor 70% binnen de gemeente Zandvoort en voor de overige 30% in Züid-Holland binnen de gemeente Noordwijk, Het wordt begrensd door de Oostweg, de Lindenbergweg en het Oosterkanaal.