Het geïnventariseerde terrein is een deel van een grote duinvlakte die vroeger voor een groot deel in kuituur is geweest. Op de waterleidingkaart is het terrein te vinden ten N.O. van het Vogelenveld, geheel liggend in Zuid-Holland Binnen de gemeente Noordwijk. De grenzen worden gevormd door de Grensbaan (is grens van N. en Z. Holland), de Blauwe wandelroute die van de grensbaan naar de Vogelenvelderweg loopt, de Vogelenvelderweg en de Oostweg (tevens grens van terrein 10). De lengte van de omringende wegen is 600 m. asfalt en 1 km. graspad.