Het geïnventariseerde terrein wordt gevormd door het zuidelijke deel van een grote duinvlakte die vroeger voor een deel in kultuur is geweest. Het is op de waterleidingkaart te vinden ten westen van het Oosterkanaal en ten zuiden van het Vogelenveld. Het ligt geheel kinnen de gemeente Noordwijk. De grenzen worden gevormd door een fazantenvoerpad dat aan de westzijde van het Franse Vlak loopt, het Rottenpad en van hier een denkbeeldige lijn naar het Oosterkanaal, het Oosterkanaal en de Nieuwe Haasvelderweg. De lengte van de omringende wegen is 1,4 km. graspad en 450 m, asfaltweg. Bovendien wordt het terrein nog doorsneden door een 600 m. lang met puin en sintels verhard pad en 800 m. gras- en zandpad. De asfaltweg en het puinpad worden druk belopen maar de overige paden worden weinig belopen. De oppervlakte van het terrein is 17,9 Ha. Hiervan is 5 ha. bos (Schrama) bestaande uit vroegere houtwallen en landbouwakkers, veel Eikenhout en enige grotere percelen Eiken- en Essenhakhout hier en daar gemengd met wat Berken en Meidoorns. Ondergroei is nauwelijks aanwezig, alleen in het noordelijke deel staat wat Meidoorn, Kardinaalsmuts en Vlier. Op enkele plaatsen staan wat groepjes Oostenrijkse Dennen en Zwarte Populieren. Ook zijn nog twee jonge dennenaanplantjes aanwezig van ± 1,5 m. hoog. De voormalige landbouwakkertjes zijn vrij ruig begroeid met grassen en onkruiden. Het Franse Vlak is een open ruig begroeide vlakte met hier en daar een Meidoorn of Vlier en een Duindoornveld.