Evenals vorige jaren hebben wij getracht van een aantal broedvogels zoveel mogelijk gegevens te verzamelen, om enigszins een indruk te krijgen van het aantal broedparen. De soorten, die geïnventariseerd werden, waren o.a. de soorten die landelijk geteld werden, zoals Paapje, Wielewaal en Oeverzwaluw.