Na uitvoerige nasporingen tijdens het broedseizoen stelden wij in 1971 de aanwezigheid vast van 24 paar Ransuilen, 9 paar Bosuilen, 2 paar Steenuilen, 5 paar Torenvalken en 5 paar Boomvalken. Het aantal Ransuilen is betrekkelijk laag, de overige soorten vertonen de laatste jaren echter een zekere stabiliteit in hun voorkomen.