Het meest opvallende verschijnsel in het Plevierenseizoen 1972 was de late- en langzame start van de legperiode. Door terugrekening moeten wij aannemen, dat het eerst ei omstreeks 26 april gelegd werd, maar alle verdere eerste legsels ontstonden eerst in mei. Dit verschijnsel was niet tot de A. W. duinen beperkt. Ook in ons Amsterdamse gebied van onderzoek startte het broedseizoen aarzelend. Hoogstwaarschijnlijk was de bijzonder koude maand april debet aan een en ander.