Evenals in de voorgaande jaren werd ± 3300 ha. duingebied geinventariseerd op roofvogels. Alle nesten werden gezocht, braakballen verzameld en jongen van ringen voorzien. Bij dit omvangrijke werk genoot ik veel assistentie van Mej. M.J. Raat evenals van de heren T.M. van Spanje en H. Vader die vooral de Bosuilen in het oog hielden.