Als inventarisatie-methode werd gebruikt het tellen van zangterritoria. Van de snippen de balts en van de eenden en ralachtigen de nestvondsten. Omdat de kanalen vaak als terreingrenzen aangehouden worden en onmogelijk te zeggen is aan welke zijde van een kanaal de in het kanaal zwemmende eend broedt hebben we – om dubbeltellingen te voorkomen – de eenden verder buiten de terreininventarisaties gehouden.