Het geinventariseerde terrein is een deel van een grote duinvlakte die vroeger voor een groot deel in kultuur is geweest (Klaze Weitje). Op de waterleiding kaart is dit terrein te vinden ten noorden van het Vogelenveld, en geheel liggend in Noord-Holland binnen de gemeente Zandvoort. De grenzen worden gevormd door de Lindenberghweg, Oostweg, Grensbaan (dit is de grens tussen Noorden Zuid-Holland) en aan de zuidwestzijde door een graspad dat aan de voet van een vrij hoge duinenrij ligt. Deze duinenrij loopt van de Grensbaan naar de Lindenberghweg en is gem. 10 m. boven A. P., met als hoogste punt de Ome Janne-berg van ruim 12 m. boven A.P. De lengte van de omringende wegen en paden bedraagt 1 km asfaltweg en 1,3 km gras- en zandpad. Verder wordt het terrein nog doorsneden door 2 km graspaden; hiervan is 1 km een deel van de blauwe wandelroute.