De betreffende terreinen liggen in de middenduinen d.w.z. in het relatief vlakkestuk tussen de zeeduinen en de binnenduinen. Het uiterlijk van het gebied is overigens niet steriotype voor een middenduingebied; het is te ruig begroeid en er staan te veel (naald-) bomen Sommige vogels, die van nature in dit landschaptype thuis horen ontbreken in dit terrein b.v. Wulp en Veldleeuwerik. De vogelstand is zowel kwalitatief als kwantitatief gunstig en hoog.