Evenals vorige jaren werden ook in 1972 eendentellingen gehouden om te trachen het aantal broedparen vast te stellen. Er werden dit jaar twee tellingen gehouden, t.w. op 7 mei en 16 juli.