Wederom hebben we getracht van een aantal broedvogels zoveel mogelijk gegevens te verzamelen, om enigzins een indruk te krijgen van het aantal broedparen. De soorten die geinventariseerd werden waren o.a. de soorten die landelijk geteld werden, zoals Paapje, Wielewaal en Oeverzwaluw.