De Vinkenbaan werd van 21 sept. tot 1 dec. bijna dagelijks bezet. Op werkdagen meestal tot 12.00 uur met één man en in de weekends vaak de hele dag met meerdere personen. Het vangseizoen telde 71 dagen, hiervan werd echter, op 26 dagen niet gevangen, door slecht weer of gebrek aan personeel. Hierdoor bleven slechts 45) vangdagen over, waarvan op 24 dagen slecht werd gevangen (minder dan 40 eks.) Van de 21 goede vangdagen die overbleven waren slechts 2 dagen met meer dan 100 vangsten. De hoofdoorzaak van de lage vangsten was ook dit jaar weer de kleine aantallen Graspiepers en Veldleeuwerikken welke gevangen werden. Spektakulaire vangsten waren er dit jaar niet op de vinkenbaan. Met de mistnetten en de inloopkooien hadden we meer sukses, leuke vangsten waren: l tolaan, 1 Bontbekplevier, 16 Watersnippen, 14 Oeverlopers, 8 Tureluurs, 2 Bonte. Strandlopers en 1 Kemphaan. We beleefden dit jaar wel enige invasies van verschillende vogelsoorten in de A. W. duinen, zoals Lijsters, Goudhaantjes, Baardmannetjes en Barmsijzen. Dit resulteerde in hogere vangstcijfers dan in voorgaande jaren, zoals 48 Zanglijsters, 14 Koperwieken, 26 Merels, 48 Goudhaantjes, 61 Baardmannetjes en 128 Barmsijzen (merendeels “Grote”).