Evenals in voorgaande jaren zijn ook nu in dit verslag de resultaten opgenomen van enige onderzoekjes die door één of meerdere personen apart gedaan zijn. De verslagen van deze onderzoekjes zijn woordelijk overgenomen en geheel voor verantwoording van de onderzoekers.

Publicaties Vogelwerkgroep Haarlem

CC BY-NC 4.0 NL ("Naamsvermelding-NietCommercieel")

Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland

onbekend. (1976). Jaarverslag 1973 en 1974 vogelwaarnemingen, broedvogelstand en de resultaten van het vogelringstation “’t Paradijsveld” in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Publicaties Vogelwerkgroep Haarlem, 6(1), 1–2.