De verstorende invloed van het toenemende aantal duinbezoekers die vooral in het voorjaar ver in het duingebied doordringen. Een aparte kategorie hiervan zijn de trimmers die bij voorkeur s’ochtends vroeg vaak in groepsverband over smalle duinpaden rennen. Dit bevordert de rust allerminst en vooral tijdens de broedvogelinventarisaties werkte dit verstorend.