De broedvogel-inventarisaties in de infiltratiegebieden werden door de heer en mevrouw Vlaanderen en schrijver dezes in 1974 intensief voortgezet, resp. voor een aantal vogelsoorten herhaald. De hiertoe gebruikte periode was half mei tot eind juni, die voor de meeste hieronder behandelde soorten optimaal geschikt was. Als begrenzing van de infiltratiegebieden werd – evenals in alle voorgaande jaren, maar toen niet in de verslagen genoemd – aangenomen de middenas van de volgende kanalen: Wester-, Noordooster-, v. d. Vliet-, Barnaart- , Rechte en Kromme Schusterkanaal.