Het terrein is een bosrijk deel van het binnenduin en ligt geheel binnen de gemeente Bloemendaal De oppervlakte van het terrein is 48, 0 ha. , waarvan ± 13 ha. open duin is, begroeid met helm, buntgras en korstmossen hier en daar afgewisseld met enige Vlier, Berk of Kardinaalsmutsbosjes en eilandjes van Kruipwilg en Duindoorn. Dit open duin was vroeger nog kaler, met geheel onbegroeide en stuivende duinen. Tussen 1920-1930 was hier zelfs een Visdievenkolonie van een tiental paren gevestigd.