Het terrein ligt op de overgang van binnen naar midden duin en ligt voor 2/3 deel in de Gemeente Zandvoort en voor 1/3 deel in de Gemeente Bloemendaal. De oppervlakte van het terrein is 33, 7 ha. , hiervan is 12 ha. begroeid met bos en 10 ha. met duinstruweel. Het bos is onder te verdelen in 7 ha. Dennenbos, voornamelijk Oostenrijksemaar ook Zee-Corsicaanse- en Bergden, voor het grootste deel een aaneen gesloten bos vormend en 5 ha. loofbos.