Het terrein behoort tot het middenduin en ligt geheel binnen de gemeente Zandvoort. De oppervlakte van het terrein is 82, 8 ha. en wordt begrensd door het Barnaart- en van der Vlietkanaal, een graspad (wandelroute) en een deel van een toevoerkanaaltje. De lengte van de grens kanalen is 2 km., van het graspad 1,4 km. en van het toevoerkanaal 500m. Bovendien wordt het terrein nog doorsneden door 1,6 km. asfaltweg, 1,8 km. gras- en bermpaden en vele smalle duinpaden. Het enige oude bos wordt gevormd door de “Oude Vinkenbaan” bestaande uit 2 ha. loofbos van Iep, Grauwe Abeel en Ratelpopulier met ondergroei van Kardinaalsmuts, Meidoorn, Berk en veel opslag van Ratelpopulier. Verder is er langs het Barnaartkanaal nog een vrij oud Eikenhakhoutbos van 1, 5 ha.