Evenals vorige jaren werden ook in 1973 en 1974 eendentellingen gehouden om te trachten het aantal broedparen vast te stellen. Deze tellingen werden bij gebrek aan voldoende mankracht in beide jaren slechts eenmaal uitgevoerd, t. w. op 20 mei 1973 en 19 mei 1974.