Reeds vele jaren wordt medewerking verleend aan de landelijke waterwildtellingen die georganiseerd worden door het Rijks Instituut voor Natuurbeheer. De heer M. O. Boerman telde het gehele gebied in 1973 en 1974, behalve de telling van 10-01-1974 die door H. Vader verricht werd.